BAS BRAAD

Waar sta ik voor

Ik breng graag overzicht, inzicht en uitzicht

Hierbij ontwar ik complexe problemen, breng structuur in wat te doen staat en vertaal dit naar concrete en praktische oplossingen die vaak onorthodox zijn en toekomstvast. Ik ben iemand die inzet op talenten van mensen maar wel binnen het gewenste resultaat. Het draait om alleen datgene doen wat nodig is en met zo min mogelijk inspanning veel waarde toevoegen aan de organisatie. Ik ben het liefst de ‘loods aan boord’.

 

Doen wat nodig is

Als aangever en realisator van (noodzakelijke) veranderingen doe ik alleen dat wat nodig is, waardoor het effect blijvend is en waardoor de organisatie weer fit is voor de ambities. Het realiseren en borgen wordt waar mogelijk door de medewerkers zelf gedaan.

 

 

Resultaat behalen

Mijn kracht is het snel kunnen stellen van scherpe (externe en interne) diagnoses, deze te koppelen aan de strategie, vervolgens te vertalen naar richtinggevende oplossingen en deze te verbinden met mensen. Hiermee weet ik het gewenste resultaat te organiseren.

 

 

Dingen zien

Belangrijk is de dingen te zien die anderen niet zien en in staat zijn elementen met elkaar te verbinden en met samenhangende oplossingen te komen die de problemen ook echt verhelpen. Ik doe dit graag met de menselijke maat maar wel vasthoudend in het te bereiken resultaat.

 

 

Leuk om te weten

Ik ben als external examinator verbonden aan Business School Nederland en beoordeel jaarlijks circa 15 executive MBA studenten op hun dissertatie. Dit is altijd een strategische praktijksituatie binnen de eigen onderneming van de student.

Ik ben een verwoed amateurfotograaf. Kijken als fotograaf in een organisatie levert verrassende informatie op. Ik ben als vrijwilliger 5 jaar voorzitter geweest van museum De Schilpen in Maasland. Parel van een museum in de Randstad.

!

Markten

Dienstverlening, verenigingen, coöperaties en semi-overheid.

Diensten

Resultatenversnelling

Strategieontwikkeling

Teamsamenwerking

Zichtbaar maken van talenten

Versterken van veranderkracht