BAS BRAAD

Waar sta ik voor

Ik breng graag overzicht, inzicht en uitzicht

Hierbij ontwar ik complexe problemen, breng structuur in wat te doen staat en vertaal dit naar concrete en praktische oplossingen die vaak onorthodox zijn en toekomstvast. Ik ben iemand die inzet op talenten van mensen maar wel binnen het gewenste resultaat. Het draait om alleen datgene doen wat nodig is en met zo min mogelijk inspanning veel waarde toevoegen aan de organisatie. Ik ben het liefst de ‘loods aan boord’.

 

Doen wat nodig is

Als aangever en realisator van (noodzakelijke) veranderingen doe ik alleen dat wat nodig is, waardoor het effect blijvend is en waardoor de organisatie weer fit is voor de ambities. Het realiseren en borgen wordt waar mogelijk door de medewerkers zelf gedaan.

 

 

Resultaat behalen

Mijn kracht is het snel kunnen stellen van scherpe (externe en interne) diagnoses, deze te koppelen aan de strategie, vervolgens te vertalen naar richtinggevende oplossingen en deze te verbinden met mensen. Hiermee weet ik het gewenste resultaat te organiseren.

 

 

Dingen zien

Belangrijk is de dingen te zien die anderen niet zien en in staat zijn elementen met elkaar te verbinden en met samenhangende oplossingen te komen die de problemen ook echt verhelpen. Ik doe dit graag met de menselijke maat maar wel vasthoudend in het te bereiken resultaat.

 

 

Leuk om te weten

Ik ben als external examinator verbonden aan Business School Nederland en beoordeel jaarlijks circa 15 executive MBA studenten op hun dissertatie. Dit is altijd een strategische praktijksituatie binnen de eigen onderneming van de student.

Ik ben een verwoed amateurfotograaf. Kijken als fotograaf in een organisatie levert verrassende informatie op. Ik ben als vrijwilliger 5 jaar voorzitter geweest van museum De Schilpen in Maasland. Parel van een museum in de Randstad.

!

Markten

Dienstverlening, verenigingen, coöperaties en semi-overheid.

Diensten

Resultatenversnelling

Strategieontwikkeling

Teamsamenwerking

Zichtbaar maken van talenten

Versterken van veranderkracht

 • Met Bas Braad heb ik ruim zeven jaar intensief mogen werken. Binnen de ANWB heeft hij diverse verantwoordelijkheden gehad. Telkens zag ik dat onder zijn leiding de boel werd opgeschud, nieuwe initiatieven werden ontplooid en mensen weer tot bloei kwamen. Zijn grote inzet werkte aanstekelijk en was een voorbeeld voor velen. Bij dit alles was hij zorgvuldig in de uitwerking en naar medewerkers die niet meekonden. Kortom als u iets wilt veranderen en een inspirerend leider zoekt, dan bent u bij Bas aan het goede adres.


  Guido van Woerkom | hoofddirecteur ANWB

 • Bas Braad heeft gedurende een kleine vier jaar bij APG een omvangrijk en ingrijpend veranderproces aangestuurd. Zijn innemende persoonlijkheid, gecombineerd met een enorme eruditie en bovenal resultaatgerichtheid staan garant voor een succesvolle aanpak. In een omgeving waar diplomatie van belang is, is Bas op zijn best. Hij weet resultaten te bereiken in omgevingen waar het moeilijk veranderen is.

   


  Jo van Engelen | lid Raad van Bestuur APG

 • Bas Braad is voor ons de afgelopen jaren een belangrijke externe sparringpartner geweest en heeft ons met raad en daad bijgestaan voor drie belangrijke trajecten. Het betrof allereerst de ontwikkeling van het merk APG van de uitvoeringsorganisatie in al haar facetten. Dit werd onder grote tijdsdruk gerealiseerd. Kort daarna volgde de coördinatie van de integratie van APG en Cordares.

  Bas Braad heeft getoond uitstekend diplomatiek te kunnen opereren in een complexe organisatie. Hij gaf blijk van een grote mate van deskundigheid in een breed spectrum en is in staat gebleken gestructureerd en met menselijke maat snel resultaat te boeken.


  Dick Sluimers | voorzitter Raad van Bestuur APG

 • Bas heeft in 2011 gedurende 7 maanden een belangrijke rol gespeeld bij het formuleren van de HR Strategie 2011-2014. Hierbij heeft hij samen met de collega's van het MT-HR de vertaalslag gemaakt van de Robeco-strategie 2010-2014 naar de relevantie HR topics.

  Kenmerkend in Bas zijn optreden is zijn betrokkenheid, zijn resultaatgerichtheid en vooral zijn volharding. Hij weet mensen zo ver te krijgen om uit hun comfortzone te komen en net het stapje extra te zetten dat nodig is om te vernieuwen of het gewenste resultaat te bereiken.


  Roderick Munsters | voorzitter Raad van Bestuur Robeco

 • ‘Bas heeft als interim-bestuurder de Design Coöperatie in Eindhoven (Capital D) die in financieel zwaar weer terecht was gekomen een nieuwe start laten maken. Onder grote tijdsdruk is onder zijn leiding financieel schoon schip gemaakt. Een nieuwe organisatie opgebouwd die financieel wel op eigen benen kan staan.’

  ‘Bas gaf hierbij leiding aan het proces dat in verschillende Arena’s tegelijk plaats vond. De arena van de lokale en provinciale politiek en bestuur, de arena van de Designers, betrokken kennisinstellingen en bedrijven. De arena van de subsidiegevers en zakelijke partners. Kortom hij moest tempo maken in een wereld van veel eigenzinnige mensen met uiteenlopende rationaliteiten. Daar is hij goed in geslaagd.’


  Staf Depla | wethouder financiën gemeente Eindhoven - Capital D

 • ‘In mijn 30 jaar ervaring als bestuurder heeft Bas Braad mij zeker verrast met zijn doortastende efficiënte aanpak’.

  Bas is een mensen mens, met de scherpte en efficiëntie van een goed bestuurder. Ik heb enorme waardering voor zijn doorzettingsvermogen en het bereikte resultaat. Ik zal onze discussies en zijn efficiëntie missen.”


  Ad van Berlo | voorzitter RvT Capital D en Founder van Van Berlo