KERNACTIVITEITEN

Strategie bepalen

SABAS heeft bewezen ervaring en expertise te hebben in het aanscherpen van de strategie van de organisatie.

We blikken terug naar de behaalde resultaten en creëren daarmee een overzicht.

We staan stil bij de situatie van vandaag en geven daarmee inzicht in wat ons te doen staat.

Tot slot kijken we vooruit en bieden we het uitzicht hoe we de gewenste situatie kunnen bereiken.

SABAS kan bijdragen, vanuit de scherpte van de koers van de organisatie, aan de energie om de koers te realiseren.

In veel organisaties zie je dat medewerkers teruggevallen tot het gedachteloos doen wat wordt gevraagd waarmee de bezieling uit de organisatie is gehaald en talenten niet meer worden benut.

We hebben veel expertise in huis om het maken van de gewenste resultaten tot stand te brengen.

Resultaat maken

Talent versterken

Er wordt tegenwoordig meer en meer aandacht besteed aan de medewerkers in de organisatie.

Immers medewerkers vasthouden wordt vanwege de arbeidskrapte steeds belangrijker.

Toch wordt er veel geld uitgegeven zonder rendement.

Er is in veel organisaties geen regie en focus op het versterken van de talenten.