WERKWIJZE

De werkwijze van SABAS bestaat eruit dat we graag in overleg met de klant zo snel mogelijk in 3 stappen de gesignaleerde problemen of noodzakelijke veranderingen weten op te lossen of door te voeren. We creëren in zeer korte tijd een goed overzicht van wat er speelt, dit vertalen we naar inzichten hoe op te lossen en creëren met concrete stappen weer het uitzicht naar een (ver)nieuwe(de) situatie met perspectief. Wat voegen we toe aan wat de organisatie niet kan.

Overzicht creëren

Het hebben van een overzicht waaruit het probleem bestaat helpt voor het formuleren van de juiste vervolgstappen.

Inzicht geven

Vanuit het overzicht komt het inzicht wat het betekent en welke stappen gezet moeten worden naar de gewenste situatie.

Uitzicht bieden

Hier worden concrete handvatten aangereikt die leiden tot de nieuwe of vernieuwde en gewenste situatie.

EXPERTISE

Het is verstandig naar de verschillende perspectieven te kijken en dan niet alleen individueel maar vooral ook in samenhang met elkaar.

In totaal hanteert SABAS 20 aspecten waarop we samen naar een organisatie kijken. We kijken alleen naar die aspecten die relevant zijn. Maar het systematisch kijken levert het juiste overzicht op. Van daaruit is het veel eenvoudiger tot de uiteindelijke oplossing of verbetering te komen.

Als SABAS krijgen we vaak achteraf terug: ‘mogen wij deze systematiek zelf ook gaan gebruiken’, omdat men de grote voordelen ziet van deze manier van kijken. Uiteraard vinden we dat prima.

SABAS als loods aan boord

We doen dat graag in de rol van loods aan boord. De kapitein (de organisatie) blijft baas op het schip maar als we de haven ingaan helpt de loods je met de moeilijke trajecten om uiteindelijk veilig en goed op plaats van bestemming te geraken.

  • We kijken of zoals we het doen wel de beste manier is.


  • We doorzien langzaam voltrekkende veranderingen.


  • Het is net zo belangrijk op te merken wat niet plaatsvindt.


  • We blijken goed te zijn in het doorvragen. Wat is de achterliggende kwestie?


  • We krijgen vaak terug dat wij dingen zien die anderen niet zien.


Klanten

van SABAS B.V. zijn heel divers.

Dit komt omdat de kennis en expertise vrij breed is en omdat de frisse blik belangrijk is.

Maar vooral het vermogen om je snel in te leven in de situatie waarin de klant zich verbindt en om tot juiste analyse van het probleem te komen. Al te vaak wordt er te snel aan een oplossing gewerkt om achteraf vast te stellen dat het toch niet het probleem oplost.

Het gaat vaak om een combinatie van meerdere aspecten.

Als interimbestuurder de in zwaar weer verkerende organisatie voor de Dutch Design Week en Dutch Design Awards omgeturnd naar een weer gezonde organisatie met goede perspectieven.

Interimopdracht in het analyseren en optimaliseren van de coöperatieve vereniging van pensioenfonds PGGM.

Externe begeleider bij het High Potential programma van de Facilicom Group.

Als Interim-directeur KRO-NCRV belast met het versterken van de maatschappelijke verankering van de organisatie met de samenleving en maatschappelijke organisaties. Betrokken bij strategie van de organisatie in sterk veranderend medialandschap.

Promen is een bedrijf dat werkzaam is op het gebied van sociale werkvoorziening en re-integratie. Voor deze organisatie de marketing en verkoopstrategie uitgezet en geïmplementeerd in een sterk veranderende omgeving en gewijzigde financieringsstructuur.

Betrokken bij het weer gezond krijgen van de exploitatie van het Muziekgebouw Eindhoven en kijken naar een mogelijke fusie met De Effenaar. In breder verband hoe versterken we kunst en cultuur in Eindhoven.

APG is de uitvoeringsorganisatie van o.a. het pensioenfonds ABP en pensioenfonds voor de bouw. Als programmadirecteur rapporterend aan het voltallige Raad van Bestuur het nieuwe merk voor de uitvoeringsorganisatie ontwikkeld en verantwoordelijk geweest voor het tot stand brengen van de fusie tussen ABP en Cordares en omzetten naar een geïntegreerde organisatie.

Voor deze organisatie de teamsamenwerking bevorderd en cultuuromslag bewerkstelligd.

Voor deze organisatie de teamsamenwerking bevorderd en cultuuromslag bewerkstelligd.