Je bent waarschijnlijk toch stekeblind voor je eigen omgeving

Je bent waarschijnlijk toch stekeblind voor je eigen omgeving

Je bent waarschijnlijk toch stekeblind voor je eigen omgeving

Keer op keer zie je dat hoe hoger iemand in de hiërarchie stijgt hoe minder oog er is voor zijn of haar omgeving. Dit terwijl het nu juist de essentie is. Je moet je team aanvoelen, luisteren naar wat er leeft. Aandacht hebben voor de tegenpolen in je organisatie en die niet bestrijden maar omarmen. Zo breng je je team ver. 

Hoe komt het toch dat die aandacht er niet meer is. Het kan te maken hebben met de strijd die je moet voeren om aan de top te geraken. Er zijn veel concurrenten in je omgeving die ook azen op de felbegeerde baan. Dat maakt je strijdlustig, gefocust op je eigen succes en daarmee verlies je tegelijkertijd het gevoel voor je omgeving. Ben je uiteindelijk op de gewenste plek dan zie je dat die focus op het eigen succes blijft en je vergeet waar het om gaat in die functie. Je vergeet je team aanzetten om het succes te maken en dienstbaar te zijn aan dat doel. Dan moet de blinddoek af en moet je je juist focussen op je omgeving.

Er zijn legio mogelijkheden om weer ziener te worden voor de organisatie. Geef meer aandacht aan bijvoorbeeld de 4 onderstaande focuspunten. Je zult zien dat de resultaten vanzelf komen.

1       Stap van macht over naar kracht

Laat niet langer je functie maar je talenten je uitgangspositie zijn. Weet je niet wat je talenten zijn vraag het je omgeving en laat er je erdoor verrassen.

2       Besteed meer aandacht aan andersdenkenden dan je aan je gelijken

Wat valt er nog te leren van de mensen die denken zoals jij? Niet veel dus. Ga vooral te rade bij andersdenkenden en leer van hun visie. Geef andersdenkenden ook meer ruimte in je team. Geef ze meer kans om andere gezichtspunten op tafel te leggen en zie de nieuwe mogelijkheden die dat brengt voor het team.

3       Laat een tegenpool in je team af en toe je mentor zijn

Laat je tegenpool aangeven wat hij of zij goed zouden vinden dat je zou laten zien als leidinggevende, hoe en op welke wijze het team beter zou kunnen presteren. Je zult verrast staan wat dat oplevert. Sta open voor dat andere geluid terwijl je van nature een weerstand voelt.

4       Kijk niet langer naar hoogste prestaties van het individu maar naar de hoogste prestaties die je als team kunt bereiken

Je hebt zelf op weg naar de positie als leidinggevende waarschijnlijk voornamelijk alleen naar jezelf gekeken en bent dat ook naar je eigen medewerkers gaan doen. Toch is het uiteindelijk de kwaliteit van het totale team die de echte prestatie levert. Verder leer je zo veel meer over je omgeving. Je zult zien dat die mindset je echt verder brengt en meer plezier oplevert.

Kunnen wij in het bovenstaande iets voor je betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.

Op welke manier wordt jouw organisatie aangestuurd?

Op welke manier wordt jouw organisatie aangestuurd?

Op welke manier wordt jouw organisatie aangestuurd?

Als we naar Amerika kijken dan zien we hoe groot de verschillen in leiderschap kunnen zijn. In 2008 was Obama de ultieme crowdleader met het iconische motto ‘Yes we can’. Trump volgde hem op met het motto ‘America first’ en ontpopt zich tot een platformpotentaat en is volgens het model een overnemer. Los van wat je van beide leiders vindt en hoe je hun resultaten beoordeelt, zie en voel je wel het verschil.

Bovenstaande voorbeelden spreken voor zich maar de vraag is hoe dat in jouw organisatie is. Ben je zelf leider hoe gedraag je je dan volgens bovenstaand model? Is dat de stijl van alle leiders in jouw organisatie of zijn er verschillen en in hoeverre botsen ze met elkaar? De allerbelangrijkste vraag is in hoeverre de stijl in jouw organisatie past om de gewenste doelen te bereiken in de markt.

Allereerst vanuit welk perspectief kijk je naar je werk? Een laborant gaf een mooi voorbeeld van twee manieren om ernaar te kijken. ‘Het lab is mijn wereld versus de wereld is mijn lab.’ De eerste is denken vanuit de oude wereld, de tweede vanuit de nieuwe wereld.

Terug naar de vier vormen van leiderschap met een korte toelichting zodat je jezelf kunt plaatsen en bezien of het past bij de markt waarin jouw organisatie opereert.

Kastelen

Dit is het traditionele leiderschapsmodel volgens de principes van de oude macht.  Dit is het hiërarchisme, op gezag gebaseerde model. Bijna iedereen is er mee opgegroeid.  De oude waarden en het oude model.  Een vorm die nog veel meer voorkomt dan menigeen denkt.

Overnemers

Een model dat het nieuwe machtsmodel predikt maar dan altijd met als doel om zichzelf meer macht toe te eigenen. Dus nog steeds in dienst van de oude machtswaarden.  Een vorm die terrein wint om de organisatie aantrekkelijker te maken maar de vraag is hoe lang dit stand houdt, zeker bij jongere generaties.

Cheerleaders

Is een groot voorvechter van nieuwe waarden en vindt samenwerking, transparantie en participatie belangrijk. Maar als het op leiding aankomt geeft die persoon niet thuis en geschiedt het op een oude machtsmanier omdat de persoon de macht niet wil of kan herverdelen.  In deze situaties zie je vaak dat leiders geïsoleerd komen te staan en men tegenstrijdige beelden voelt.

Crowds

In dit model gaat het er echt anders aan toe dan we gewend zijn. Het gaat erom iedereen krachtiger en machtiger te maken. Hier is het oprecht geloof dat het niet om je eigen macht gaat maar om de groep zo machtig, krachtig mogelijk te maken. En dat volgens het nieuwe model, dat betekent samenwerken, transparantie en participatie stimuleren. Of dit model je nu aanspreekt of niet, hier ligt de toekomst voor de meeste organisaties.  Er zijn echter nog maar weinig organisaties die dit echt en overtuigend hebben weten te realiseren.

Heb je hulp nodig bij het bepalen en realiseren van het juiste leiderschap neem dan gerust contact met ons op.

Dit artikel is tot stand gekomen naar aanleiding van het boek New Power van Jeremy Heimans en Henry Timms. Een echte aanrader en sinds kort ook in het Nederlands verkrijgbaar.