Advies vragen levert veel meer op dan feedback

door | okt 1, 2019 | Bas Braad, Geen categorie, Leercultuur, SABAS, Team succes

 Maar al te vaak willen we de mening van een ander horen in de hoop dat we daarmee verbeteringen kunnen realiseren. De vraag die je dan meestal stelt “Kunnen jullie feedback geven op mijn voorstel of aanpak”?

Maar onderzoek wijst uit dat je met feedback meestal niet echt geholpen wordt. De antwoorden zijn vaak vaag en in veel gevallen blijkt ook dat de feedback je niet vooruithelpt maar juist op achterstand zet. 

Stap over en vraag niet langer om feedback maar vraag om advies. Je denkt wat kan dat nu voor verschil geven. Ik zou zeggen probeer het eens en je zult verrast zijn over de resultaten. 

Je krijgt met het vragen om advies veel meer kritische input en veel specifiekere suggesties. Onderzoek wijst uit dat het aantal verbeteringen met ongeveer een derde toeneemt ten opzichte van feedback. Maar belangrijker nog, de diversiteit van de suggesties blijkt ook veel groter. Het blijkt dat het gegeven advies je in staat stelt veel concreter aan de slag te kunnen 

Als je om advies vraagt hebben de gevers het gevoel dat je het als zeer belangrijk ervaart en dat hun deskundigheid en mening op prijs wordt gesteld. Het stimuleert je zelf ook om van tijd tot tijd advies te vragen. De kritische input wordt wederzijds veel makkelijker geaccepteerd en vergroot de interactie met elkaar.

Feedback wordt vooral geassocieerd met evaluatie en is het commentaar meer reflecterend. Bij advies is het commentaar veel meer toekomstgericht en daarmee waardevoller.

 

Moet je dan altijd om advies vragen en nimmer om feedback? Feedback vragen is wel zinvoller bij mensen die minder deskundig zijn in het onderwerp. Maar onder collega’s is advies vragen veel effectiever.

 

Gewoon doen zou ik zeggen. Als dat geen goed ‘advies’ is!